Erhvervshus Nordjylland

Decentral Strategiworkshop


Dato og tid

Torsdag d. 28. marts 2019 kl. 13:00 til 17:00

Tilmeldingsfrist

Fredag d. 22. marts 2019 kl. 23:55

Sted

NOVI Science Park Auditorie
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø
Denmark

Arrangør

Erhvervshus Nordjylland og Erhvervsstyrelsen
info@ehnj.dk

Få indflydelse på Danmarks erhvervsfremmeindsats i NordjyllandErhvervsstyrelsen inviterer i samarbejde med Erhvervshus Nordjylland til workshop for at samle inputs til den decentrale erhvervsfremmestrategi fra 2020, samt hvordan EU’s strukturfondsmidler skal anvendes i perioden 2021-2027.


Arrangementet har begrænset antal pladser

Workshoppen er én af i alt syv decentrale strategi-workshops, som Erhvervsstyrelsen afholder sammen med de seks nye tværkommunale Erhvervshuse i Danmark. Workshoppen er din lejlighed til at få direkte indflydelse på Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses kommende strategi for decentral erhvervsfremme.


Vælg to temaer
Ved tilmelding til arrangementet, bedes du i prioriteret rækkefølge at vælge to forskellige af nedenstående temaer, som du har særlig interesse og/ eller viden inden for, og som du ønsker at drøfte under sessionerne, der bliver gennemført i forb. med arrangementet.

  • TEMA 1: VIRKSOMHEDSUDVIKLING
  • TEMA 2: DIGITALISERING, AUTOMATISERING OG INDUSTRI 4.0
  • TEMA 3: TURISME
  • TEMA 4: STYRKEPOSITIONER OG KLYNGER
  • TEMA 5: KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT

- Læs mere om hvert tema her

Prioriteringen sker, når du vælger i tilmeldingsmodulet.

 

Målgruppen
Målgruppen til denne workshop er alle interessenter og virksomheder i Nordjylland, som har ønsker og input til fremtidens erhvervsfremme.

Dagens program

13.00  

Velkomst og introduktion til dagen
v. Lars Erik Jønsson, adm. direktør i Erhvervshus Nordjylland

     
13.15   Introduktion til decentral erhvervsfremmestrategi og strukturfonde
v. Erhvervsstyrelsen
     
13.45   Introduktion til sessioner
v. Karsten Vind, Pluss Leadership
     
14.00   Session 1
Drøftelser i de udvalgte temastationer
     
14.45   Pause
     
15.00   Session 2
Drøftelser i de udvalgte temastationer
     
15.45   Pause
     
16.00   Session 3
Opsamlingssession
Drøftelser af konkrete tiltag
     
16.45   Opsamling og afslutning
v. Erhvervsstyrelsen og Erhvervshus Nordjylland


OBS.
Vi gør opmærksom på, at Erhvervsstyrelsen og workshopfacilitator Pluss Leadership får dine deltageroplysninger, og at der desuden vil være deltagerliste i printet version tilgængelig for alle deltagere under workshoppen. Der vil blive taget billeder i forbindelse med workshoppen, som f.eks. vil blive brugt på sociale medier.

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Erhvervshus Nordjylland og Erhvervsstyrelsen
info@ehnj.dk